Adres Przychodni Salwatorskiej
ul. Komorowskiego 12 p. VI
30-106 Kraków
tel. +48 124270620, +48 124218797, +48 126830513
            e-mail: nzoz-salwatorski@poczta.neostrada.pl

                                     www.przychodnia-salwatorska.pl

 

Przychodnia Salwatorska czynna
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 18.00

 

Cennik usług

Świadczenia realizowane w naszej placówce medycznej wymienione w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210.2135.2004) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 139.1139.2009) realizowane na podstawie kontraktu z NFZ są bezpłatne.


Usługi  nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym oraz usługi udzielone osobom nie posiadającym ubezpieczenia zdrowotnego są płatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w naszej placówce.

Usługa Cena Uwagi
Porada lekarska 50 zł  
Wizyta domowa lekarska 100 zł  
EKG 20 zł  
Iniekcja domięśniowa 15 zł  
Pomiar cukru na glukometrze 20 zł  
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 5 zł  
Kserokopia 1 strony dokumentacji medycznej 50 gr  

Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

5 zł

 

Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na nośniku elektronicznym
5 zł  

 

 

Dane kontaktowe

NZOZ  "Przychodnia Salwatorska"  Sp. z o.o.
ul. Komorowskiego 12 p. VI
30-106 Kraków,

www.przychodnia-salwatorska.pl

Telefon:

+48 12 427 06 20 

e-mail: nzoz-salwatorski@poczta.neostrada.pl

strony www kraków
projektowanie stron WWW